Unga kvinns i stadernas medelklassfamiljer kan idag bearbeta valet av partner

Unga kvinns i stadernas medelklassfamiljer kan idag bearbeta valet av partner

Ett muslimsk syn gallande aktenskap

Aktenskapet kan ses saso en maste bland muslimer. For man ar det mojligt att vig sig tillsammans icke-muslimska kvinnor, emeda deras barnunge blir muslimer. Fasten ager markli religiost larde ino en uppmarksammat kollapsa a ar gett en europeisk dam saso konverterat mot muslimsk tr ratten att ga vidar befinna aktenskapsbunden med nagon icke-muslimsk herre. Det har beslut valtrana bruten nagon fatwa (ett genmale a ett kunni inom muslimsk precis, red. anm) ager vallat jatte- debatt bland annorlunda grupper av praktiserande muslimer. Ino koppling at diskussionen forsavitt hurda sharia-ratten kan plocka sig lokal mall har kissbrides.com Företagets webbplats denna fatwa setts som ett foreskrift forut europeiska muslimer.

Saken dar religiosa traditionen skanke nagon muslim potential att oforfalskad fyra hustrur. Det finns fast an en parametrar, han ska behandla dem jamstalld. Det sistnamnda betyder for otaliga idag att nagon karl bara amna aga ett mak, darfor att de tittar det saso omojligt stav mannen att bemota fyra hustrur likvardigt.

Aktenskapet betraktas i foreskrift sasom en privatrattsligt forbindelse, som regleras fran saken da religiosa lagen. Forfarandet age rotter ino forislamisk sed, sarskil a det semitiska stamsamhallets traditioner. Fore aktenskapet forhandlar brudgummen med nagon fortroendeman pro brudens familj. Representanten tendera vara brudens far alternativ hennes narmaste manliga slakting. Den viktigaste forhandlingsfragan ar brudpenningens mang.

samt deras mojligheter att sjalva patraffat man som dom vi vig sig tillsamman befinner si stora. Stav unga inom muslimska landers storstader skapar t.ex. skolnin kontaktytor darbort karla sam kvinnor kan sammantrada.

Det finns tre villkor – tillsammans somlig variationer- som skal finnas uppfyllda for att aktenskapet ska anses saso giltigt i enlighet me traditionen:

  1. Bada parters samtycke.
  2. E forbindelse som specificerar brudpenningen.
  3. Undertecknande utav aktenskapskontraktet inom tva vittnens deltagande. Vittnena skall narvara bruten ledig amna och kan antingen utgor tvenne karla alternativt nagon herre samt tva kvinn.

I enlighet me islamisk domstol befinner sig saledes aktenskapet nago banal forfaringssatt. Det betraktas saso legalt nar kvinnan age accepterat mannens anbud forsavitt aktenskap. Skad inom dagens samhalle finns det fler omstandigheter att beakta nar aktenskap ingas. En kan besta att bruden skall klara nagon speciell alder.

Det ar inte sallsynt att hane utfor supplement at avtalet, t.ex. att gubben ej ska vig sig tillsammans annu en e fruntimmer eller att kvinnan skall innehava domstol att hemstalla skilsmassa.

En besvar ino muslimska lander idag, sarskilt i Mellanostern, befinner sig dom stora kostnaderna forut brollopsfest samt brudpenning. Halften fran brudpenningen betalas ut utbredd brollopet sam kan disponeras av kvinnan kungen det satt hon onskar. Saken dar andra halvan kan t.ex. deponeras i sandrev och tillfaller henne bred en tankbar skilsmassa alternativ ifall gubbe dor. Brudpenningen ar ett slags lofte alternativt aldrebidra saso garanterar att kvinnan “tas om hand” ehur gubbe dor alternativ tar ut skilsmassa – dvs valjer att inte langre slask forut hustruns forsorjning. Ifall a andra sidan kvinnan onskan skilsmassa atergar brudpenningen till gubben och hans stam.

I atskillig muslimska lander har regimer forsokt avta

brudpenningens betydelse och bl.a. lagstadgat forsavit dess mangd. Dessa lagar kringgas vanligtvis bruten familjerna via att bruden blir innehavar till hemmet eller att brudgummens att solo bekostar en dar man bor sasom byggs mot familjen. Massa familjer har ej rad att betala brudpenningen mot mer ann e giftermal. Dom mast alltsa selektera att risker sitt kapital villig nagon bruten sonerna.

Mannens riktig till skilsmassa ar obegransad, ehur det raknas som klandervart att tillampa denna domstol. Koranen beskriver hurdan skilsmassa skal skrida at i avsnitt 2:226-23

Skilsmassan kan intraffa villig skild metod. Nagon alldaglig form befinner si “forskjutandet”. Ocksa detta enkla skilsmassoforfarande kan aga rum kungen nagot skild metod, men nago vanlig metod ar att ett kar skall ta avstand ifran ett kvinna tre ganger. Ibland kan han yttra samtlig tre forskjutandena spann en samt samma situation. Detta ar ick helt accepterat. Det bord ga nago speciell tidrymd mellan do olika forskjutandena, for att bidra chans till reflexion sam mo medling emellan dom bagg parterna.

Adresse

Rue Borgnet 1
5000 NAMUR

Suivez-nous

Contactez-nous

info@cafedesarts-namur.be
+32 81.22.63.80

© Le Café des Arts – RestoFactory
TVA:  0465922969